sábado, 20 de noviembre de 2010

III edició premi Antoni Monserrat i Moll: Ecos institucionals

Ibestat (PDF):

Miquel Alenyà, ha rebut la placa acreditativa del Premi, s’ha adreçat al públic assistent al Parlament agraint el guardó, dedicant un especial record als seus mestres, i a totes les persones que han col·laborat amb ell en la tasca de recollida i sistematització de dades, que amb paciència i constància han dut a terme durant 30 anys de feina ininterrompuda, recordant també la figura de qui dona nom al premi, Antoni Monserrat i Moll.

Parlament de les Iles Balears (PDF)
:

La presidenta del Parlament, Aina Rado, ha encetat l’acte manifestant que avui “no solament es ret homenatge a la persona o entitat premiada sinó que l’acte té un caire emotiu pel fet que el premi du el nom en memòria d’una persona que, tot i la seva prematura pèrdua, va deixar un llegat humà i professional que perdura i perdurarà en el temps, Toni Monserrat.” Així mateix, en nom de tots els membres del Parlament de les Illes Balears, la presidenta ha volgut transmetre “la més sincera enhorabona al guardonat”, al qui ha definit “d’home que ha sabut barrejar les finances amb el servei a la societat a través de la direcció de la Fundació “SA NOSTRA” i la seva presidència de la Creu Roja”.
...
Seguidament, el guardonat Miquel Alenyà ha agraït l’atorgament del premi “afalagat i honorat pel que significa i pel nom que porta, qui fou un company de feina i amic”. També ha repassat la seva feina de recopilació estadística econòmica, des del 1970 al 2002, farcida de “parsimònia, paciència i constància”. Finalment ha fet una referència a la situació econòmica actual i ha afirmat que “la recuperació és un fet als Estats Units i a Alemanya, però que es troben amb problemes diversos com són: “la desconfiança econòmica en alguns països i la desconfiança de la banca internacional en elles mateixes”, entre d’altres factors.

Govern de les Illes Balears:
...
El lliurament del premi ha estat a càrrec del conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera, a la seu del Parlament de les Illes Balears, en un acte presidit per Aina Rado, presidenta de la institució, i on també han intervingut el director de l’Ibestat, Andreu Sansó, el qual ha recordat l’aportació que al llarg de vàries dècades ha fet Miquel Alenyà al coneixement de l’economia illenca a partir de l’anàlisi de les dades estadístiques. Igualment, ha fet un recorregut per les actuacions de l’Institut autonòmic d’estadística durant els darrers anys, entre les quals ha destacat el significatiu augment d’operacions estadístiques que es duen a terme, l’aprovació del primer Pla d’estadística de les Illes Balears, així com la posada en marxa d’una nova pàgina web molt més pràctica i dinàmica pels usuaris.

Sa Nostra:

El reconeixement pretén reivindicar la tasca que Miquel Alenyà dugué a terme, entre els anys 1970 i 2000, en la producció dels informes anuals de “SA NOSTRA”. Alenyà rebé el guardó de mans del Conseller d’Economia i Hisenda del Govern Balear, Carles Manera.

33 anys dirigint l’Informe Econòmic i Social

Miquel Alenyà, empleat de “SA NOSTRA” durant prop de quatre dècades, va dirigir durant 33 anys l’Informe Econòmic i Social de les Illes Balears de “SA NOSTRA”. Aquesta publicació anual deixa un legat de gran valor que ha estat fonamental per continuar estudiant l’economia de la nostra comunitat.


Sa Nostra:

Aquesta és la tercera edició del Premi Antoni Monserrat. En les anteriors edicions fou atorgat a l’Observatori Socioambiental de Menorca (2009) per la creació d’un important sistema d’indicadors sobre la sostenibilitat de l’illa; i al Sr. Joan Ginard Ferrer (2008) com a reconeixement a una vida dedicada a l’estadística, primer en la direcció de l’Institut Nacional d’Estadística, i després com a fundador i primer director de l’extint Institut Balear d’Estadística.

Aquest Premi du el nom d’Antoni Monserrat, gran impulsor de l’estadística pública i la seva divulgació, entre els mèrits del qual cal recordar l’aprovació de la primera Llei d’estadística de les Illes Balears. El premi fou instituït per l’Ibestat l’any 2008 per tal de reconèixer l’activitat d’una persona o entitat que per la seva tasca o dedicació hagin contribuït de manera especial en la generació o divulgació de dades o estudis estadístics de rellevància referents a les Illes Balears. L’objectiu del premi és prestigiar l’activitat estadística individual o de grups, alhora que estimular la recerca al voltant de les dades que defineixen la realitat demogràfica, econòmica i social de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Fragment del parlament d'en Miquel Alenyà, Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic

Transcriveixo un fragment del parlament de l'economista Miquel Alenyà, guanyador de la tercera edició del Premi Antoni Monserrat i Moll i amic de la família:

"Honorable Sra. Presidenta,
Honorables senyors i senyores,
Família d'Antoni Monserrat,
Amics i amigues,
Vull agrair molt sincerament el premi Antoni Monserrat Moll, de l’Institut Balear d’Estadística. Em sent molt afalagat i honorat amb aquesta distinció pel que significa i pel nom que porta, que és el d’un col•lega de professió, un company de fatigues compartides a l’entorn de l’economia de les illes i un gran amic.


El motiu que justifica el premi és un treball singular, fet amb parsimònia, paciència i constància, al llarg de 30 anys ininterromputs, del 1970 al 2001. Es tracta d’un bloc numèric de sèries encadenades amb taxes de variacions reals i monetàries.


...


Sobretot record en aquests moments l’amistat i la col•laboració que vaig tenir el privilegi de compartir amb Antoni Monserrat Moll, gran amic. Moltes vegades ens vàrem reunir per interpretar en clau econòmica les dades que ell extreia de fonts oficials de manera regular i que ordenava amb inusual habilitat. Ell va ser un dels puntals en el qual es basa l’anàlisi, els quadres i les dades desglossades de l’Evolució econòmica, primer, i de l’Informe Econòmic i social, després. En el curs dels anys 90 en Toni Monserrat es va incorporar a l’equip d’aquella empresa pionera que reuní 82 professionals durant 33 anys, del 1968 al 2001, i que varen produir 33 informes anuals prou ben fets.


...


Per acabar no puc deixar de referir-me a Carles Blanes Nouvilas, director general de Sa Nostra durant 25 anys, del 1968 al 1993. Ell va ser qui decidí impulsar i tirar endavant l’Informe Econòmic de les Balears el febrer del 1969, un projecte que convertí per al gran públic l’anàlisi econòmica regional en una tasca propera, entenedora, útil i neutral, com ell volia.


Moltes gràcies "


Parlament de les Illes Balears
Sala del Senat
Palma, 15 de novembre de 2010.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Premi Antoni Monserrat i Moll III edició per l'amic Miquel Alenyà i Fuster

Aquest matí al Parlament de les Illes Balears la família i amics d'en Toni hem pogut estar un cop més orgullosos de la seva feina envers l'economia, l'estadística i la societat balear amb la tercera edició del Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic.

En aquesta edició del premi s'ha guardonat a l'economista Miquel Alenyà i Fuster, amic i company de feines del meu pare. Enhorabona de tot cor, Miquel.

El Govern Balear ha volgut reivindicar la tasca de l'eminent economista entre els anys 1970 i 2000, en la producció dels informes anuals de “Sa Nostra”, que sota la seva direcció i en bona part d’elaboració pròpia, van anar construint una base de dades destinada a recollir la informació disponible, sistematitzar-la, regularitzar-la, homogeneïtzar-la i evitar-ne els talls i les interrupcions.

El lliurament del premi ha estat a càrrec del conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera, a la seu del Parlament de les Illes Balears, en un acte presidit per Aina Rado, presidenta de la institució, i on també han intervingut el director de l’Ibestat, Andreu Sansó.

Deixau-me que vos confessi una cosa: de vegades crec que el motiu d'aquest blog no és altre que comunicar-me amb el meu pare. ¿Qui ens diu que no hi ha Internet allà d'on ens contempla?

Pare, amics i visitants, vos deix unes fotografies del premi: