viernes, 26 de diciembre de 2008

Video a IB3 en record a en Toni Monserrat

Ens l'ha passat en Josep Benedicto Monserrat, nebot d'en Toni


I més fotografies


Amb sa padrina de na CatalinaCombat de barbuts?

Banquet de les nocesMés fotos de les noces de na Catalina Monserrat


Amb els pares de na Catalina


Joana i Toni


Angela Monserrat i Andreu Villalonga

Noces de na Catalina Monserrat i en Pep Benedicto


Més fotografies de les noces


Fotografies de la boda amb na Joana Bonnin

viernes, 12 de diciembre de 2008

domingo, 7 de diciembre de 2008

Premi Antoni Monserrat i Moll en fotos a la Zona Vip del Brisas

Ens congratulam de que hagin sortit les fotos de l'entrega d'aquest premi al Brisas d'aquest dissabte 6 de Desembre de 2008domingo, 30 de noviembre de 2008

Premi Antoni Monserrat i Moll otorgat a en Joan Ginard, UH de dissabte 29


Hem d'agrair al diari Ultima Hora i al Grup Serra en general l'ampli seguiment que ha fet d'aquest premi que du el nom del pare.

viernes, 28 de noviembre de 2008

Video del discurs d'en Pau en homenatge a en Toni Monserrat

A l'acte d'entrega del Premi Antoni Monserrat i Moll es va entregar una placa a la familia; després de la recollida vaig dir unes breus paraules.

Adjunt el video i la transcripció del discurs (hauren de perdonar l'audio, però la reportera era una aficionada, na Marta Monserrat Benedicto, i la càmara de video de les barates).

Bon vespre a tothom,

Autoritats, amics, familia…

Abans de res volem donar les gràcies a tots per asistir en aquest acte.

Agrair, en nom de la familia d’en Toni Monserrat i en el meu propi, al Govern Balear, a la seva Conselleria d’Economia i a l’Ibestat, el fet de considerar oportú convocar aquest premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic.

Sense la voluntat allargar-me massa, m’haureu de permetre fer una breu aproximació a la figura del meu pare. Com a persona i com a economista.

Crec que a en Toni li agradaría que el recordassim, bàsicament, com a una bona persona, una persona que contagiava ganes de viure, entregada a la seva gent i a la seva feina. Una persona íntegra i un treballador incansable, com bé sabeu molts dels seus antics col-laboradors.

Va tenir sempre molt clar el perquè del seu treball: posar el seu gra d’arena a millorar el benestar de les persones. Com a sindicalista en un principi i com a empresari i treballador després.

En Toni pensava que la tasca d’un economista era apropar la seva feina a la gent. Dotar a la societat d’eines per interpretar i poder millorar l’ economía de les nostres Illes.

Va ser un honor i una satifacció personal esser anomenat Director General d’Economia del passat Pacte Progrés. Una experiencia com a gestor públic que mai oblidaria.

Volem incloure en el nostre agraiment a totes les persones i intitucions públiques que facilitaren la seva tasca de recerca estadística, proporcionat-li les dades necessàries per a poder desenvolupar el seu treball.

Va col-laborar estratement amb els mitjans de comunicació, aliats en la seva creuada de fer arribar a tothom el seus estudis i treballs.

Menció especial als seus darrers anys, dedicats en cos i ánima a Catisa i als seus traballadors, fàbrica de bijuteria que li permeté coneixer amb profunditat Menorca i els menorquins.

Un record especial a les persones que ens han deixat i voldrien estar en aquest acte. Vull mencionar especialmente al pare d’en Toni, en Pau Monserrat Palerm, gran pintor que ens va deixar poc després del seu fill. Donar l’enhorabona, com sempre feia ell, a la seva mare Magdalena Moll Cifre, que benhauradament pot asisitir a l’entrega d’aquests premis que duen el nom del seu fill gran.

El nostre pare estaría molt content de rebre aquest reconeixament en forma de premi. En nom d’ell, i amb orgull de fills, donam les gràcies al Govern Balear per aquest premi, i a tots vosaltres per la vostra assistència.

Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic 2008 a la premsa d'avui

Ahir es va donar el guardó, a la Conselleria d'Economia.

L'acte va ser presidit pel Conseller d'Economia Carles Manera.
Com a autoritats també hi assistiren la Consellera de Treball (Joana Barceló), la Consellera d'Afers Socials (Fina Santiago), la Consellera del departament de territori del Consell Insular de Mallorca (Maria Lluïsa Dubon) i el senador Pere Sampol entre d'altres.

També gaudirem de l'assistència de representants de l'empresa de Maó Catisa, de CC.OO., de la PIMEM, del Col-legi d'Economistes, de la premsa, etc. Així com molts d'amics i una nombrosa representació de la família Monserrat i de la familia Bonnin.


martes, 25 de noviembre de 2008

viernes, 21 de noviembre de 2008

Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic 2008. Libertad Balear

Recollim la notícia apareguda a Libertad Digital:

- 9 Octubre

2008

Palma (LB).- El Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat) convocará este año la primera edición del Premio Antoni Monserrat y Moll en reconocimiento al mérito estadístico, cumpliendo así con su objetivo de fomentar la estadística como disciplina que “debe propiciar un mayor conocimiento del entorno”.

Así lo apuntó hoy en un comunicado la Dirección General de Economía, que justificó que, con la voluntad de contribuir a la dinamización de todas aquellas tareas de búsqueda y divulgación que desde la sociedad civil, académica, empresarial, institucional o personal se llevan a cabo en este ámbito, se ha instaurado un galardón como reconocimiento a esta dedicación, y también como estímulo para continuar aportando a la sociedad los beneficios de unos conocimientos que “deben ayudar a profundizar en la realidad de Baleares”.

En concreto, el galardón toma el nombre de Antoni Montserrat, impulsor de la primera Ley de Estadística de Baleares, con la que se establecieron las bases del actual sistema estadístico autonómico, mediante la creación del Instituto de Estadística de Baleares. En su primera edición, este premio se centrará en el reconocimiento a una trayectoria dedicada al mundo de la estadística por parte de una persona vinculada a las islas.

Según la Dirección General, Monserrat y Moll (1954-2006) fue un “claro” ejemplo de dedicación a la estadística, ya que a lo largo de su trayectoria profesional fue autor de numerosas publicaciones estadísticas, básicamente dedicadas a la incidencia del mundo laboral en la evolución de la economía general. No obstante, fue como director general de Economía del Govern que desplegó su tarea en favor de una intensa divulgación de los datos estadísticos referentes a la comunidad balear.

Entre sus iniciativas, se destacan el PIE (Punto de Estadística Unificada) como contenedor en CD-ROM de los principales productos estadísticos referentes a las Baleares, que prácticamente llegó a todos los hogares del archipiélago. De las publicaciones en formado papel que impulsó, cabe mencionar la de ‘Las Islas Baleares en Cifras’, que ofreció ediciones en seis idiomas (catalán, castellano, inglés, alemán, francés e italiano).

En su intento por popularizar la estadística, puso en marcha un sistema original de carpetas con datos temáticos que tuvo una amplia distribución en ámbitos académicos. En este mismo sentido puso en marcha el Concurso escolar de estadística a fin de promover este conocimiento entre los distintos estudiantes de ESO, que contó con una gran participación de los centros de cada una de las islas.

I Congreso de Economía

Finalmente, fue el promotor del I Congreso de Economía de Baleares, donde además de reconocidas personalidades del mundo económico, académico, empresarial y político de dentro y fuera de las islas, participaron cerca de 1.300 personas, y donde la estadística fue uno de los elementos capitales que se trataron.

Asimismo, fue el impulsor de la primera Ley de estadística de las Islas Baleares, con la que se han sentado las bases del actual sistema estadístico autonómico, mediante la creación del Ibestat y estableciendo la creación de unidades estadísticas en las Consellerias del Govern y en los Consells Insulars.

Veient crèixer en Toni Monserrat

És molt curiós veure com hom creix gràcies a les fotografies...


En Pau Monserrat Palerm vestit de mecànic d'Iberia i pintant


En Pau Monserrat Palerm de petit

Amb na Catalina Monserrat Moll

Na Ramona
Veim a na Magdalena Moll y la seva filla Àngela Monserrat sobre la moto preferida d'en Toni: Na Ramona

viernes, 14 de noviembre de 2008

Acte de lliurament del Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic
Aquest dijous, 27 de novembre, a les 19:00 hores a la sala de premsa de la Conselleria d'Economia es lliurarà la primera edició d'aquest premi.

El jurat estarà constituït per les següents persones:

Andreu Sansó Rosselló, com a president
Sara Fernández Vázquez, persona vinculada a l'Ibestat
Joan Pons Ordinas, delegat territorial de l'INE a Balears
Ferran Navinés, persona vinculada al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Joaquín Alegre Martín, de la Universitat de les Illes Balears

Actuará com a secretari, amb veu i sense vot:

Damià Perelló Femenia, de l'Ibestat.

Desitjam que sigui tot un èxit.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic 2008

Texte del Premi creat per l'Ibestat amb el nom d'en Toni.

Agrair a na Ruth que ens hagi fet arribar aquesta informació:

Introducció:

El foment de l’estadística com a disciplina que ens ha de propiciar un major coneixement del nostre país és una de les activitats principals que ha de dur a terme l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Per això, i amb la voluntat de contribuir a la dinamització de totes aquelles tasques de recerca i divulgació que des de la societat civil, acadèmica, empresarial, institucional o bé personal es duen a terme en aquest àmbit s’ha volgut instituir un guardó que serveixi com a reconeixement d’aquesta dedicació, alhora que d’estímul per continuar aportant a la nostra societat els beneficis d’uns coneixements que ens han d’ajudar per aprofundir en la realitat de les Illes Balears.


Antoni Monserrat

Antoni Monserrat i Moll (1954-2006) fou un clar exemple de dedicació a l’estadística. Al llarg de la seva trajectòria professional va ser autor de nombroses publicacions estadístiques, bàsicament dedicades a la incidència del món laboral en l’evolució de l’economia general. Fou, però, com a director general d’Economia del Govern de les Illes Balears que desplegà la seva gran tasca en pro d’una intensa divulgació de les dades estadístiques referents a la comunitat balear. D’entre les seves iniciatives cal esmentar el PEU (Punt d’Estadística Unificada) com a contenidor en CD-ROM dels principals productes estadístics referents a les Balears, el qual pràcticament arribà a totes les llars de les nostres Illes. De les moltes publicacions en format paper que impulsà, cal esmentar la de Les Illes Balears en Xifres, que oferí edicions en sis idiomes (català, castellà, anglès, alemany, francès i italià). En el seu intent per popularitzar l’estadística posà en marxa un sistema original de carpetes amb dades temàtiques que tengué una àmplia distribució en àmbits acadèmics. En aquest mateix sentit posà en marxa el Concurs escolar d’estadística per promoure aquest coneixement entre els distints estudiants d’ESO, el qual comptà amb una gran participació dels centres de cada una de les illes. Finalment, fou el promotor del I Congrés d’Economia de les Illes Balears, on a més de reconegudes personalitats del món econòmic, acadèmic, empresarial i polític de les Balears i de fora, hi participaren prop de 1.300 persones, i on l’estadística fou un dels elements cabdals que s’hi tractaren. Però si per una cosa passarà a la història, és per haver estat l’impulsor de la primera Llei d’estadística de les Illes Balears. Amb ella, s’han posat les bases de l’actual sistema estadístic autonòmic, mitjançant la creació de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i establint la creació d’unitats estadístiques a les conselleries del Govern i als consells insulars. Tota una xarxa complexa però estructurada, que ens permet conèixer la nostra realitat més propera perquè els distints agents econòmics, socials i polítics, entre d’altres, puguin actuar amb el rigor, l’eficàcia i l’eficiència que la societat de les Illes Balears demanda d’ells. Per tot això, entenem que la figura d’Antoni Monserrat ha de ser objecte de reconeixement mitjançant la institució d’aquest premi que portarà el seu nom.


Noticia a europapress

lunes, 7 de julio de 2008

Article de dia 30/11/1972 on presente el primer número de la revista universitària "Destral"

A les dues fotografies podem veure un Toni Monserrat jove, amb ulleres i fumant.

Diario de Mallorca. 08/12/1972
En Toni reclamant una biblioteca pels estudiants de Dret

Diario de Mallorca. 15/12/1972
En aquesta pàgina de la secció de "Vida Universitaria" del diari, podem llegir un escrit del jove Toni Monserrat per aconseguir que la Facultat de Dret tengués una biblioteca.

Ja d'estudiant podem observar la voluntat de lluita per l'interés col-lectiu d'en Toni.

domingo, 11 de mayo de 2008